Pestisitlerin Ruhsatlandırılması Ülkemizde pestisitlerin ruhsatlandırılması iki şekilde yapılmakta olup, ilk defa ruhsatlandırılacak aktif maddeleri içeren pestisitlerin ruhsatlandırılması “Denenerek Ruhsatlandırma”, daha önce ruhsatlandırılmış olan pestisitlerin eşdeğeri olan pestisitlerin ruhsatlandırılması ise “Emsalden Ruhsatlandırma” olarak adlandırılmaktadır. Denenerek ruhsat müracaatlarında, pestisitin fiziksel, kimyasal, toksikolojik ve ekotoksikolojik özellikleri, kalıntı sonuçları, etkili madde özellikleri, biyolojik etkinlik sonuçları ve ürünün ruhsatlı olduğu ülkeler ve üretici firma bilgileri istenmektedir. Bu şekilde ruhsatlandırılacak bir pestisitin biyolojik etkinlik denemeleri, Tarım ve Köy işleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Standart İlaç Deneme Metodları'na uygun olarak yapılır. Zararlı, hastalık ve yabancı otlara karşı, tarla şartlarında en az iki biyolojik etkinlik denemesi yapılır. Emsalden ruhsatlandırmalarda ise, başlangıçta pestisitle ilgili fiziksel ve kimyasal özellikleri yeterli olmaktaydı. Emsalden ruhsat alan preparatların biyolojik etkinliklerinden gelen şikâyetler sonucunda yönetmelik değiştirilmiştir. Değişiklikte, emsalden ruhsatlandırılacak pestisitler için; zararlı organizmanın aynısı ise, Bakanlıkça belirlenecek bir bitkisel üründe bir biyolojik etkinlik denemesi, farklı zararlı organizmalar ise, yine Bakanlıkça belirlenecek bir bitkisel ürün ve zararlı organizma için bir biyolojik etkinlik denemesi istenmektedir.

Entovest, üretimini gerçekleştirdiği tüm ürünler için ruhsatlandırma aşamasında firmanın hazırlaması gereken ve yerine getirmesi gereken tüm yükümlülükleri eksiksiz olarak yapmaktadır. Kendi ürünleri, fason üretim yaptığı firmalar ve sektör için tüm bilgi birikimini kullanarak prosedürleri en iyi şekilde yerine getirmek kaydıyla hizmet vermeye devam etmektedir.