Türkiye’de yıllık pestisit tüketimi, yıllık iniş ve çıkışlara rağmen, 1979-2007 yılları arasında 0 oranında artmıştır. Bu değer yıllık olarak %9.64’e karşılık gelmektedir. Özellikle son yıllardaki önemli artışlar dikkat çekicidir. Pestisit tüketimimiz, 2002 yılında 12.199 ton iken, 2006 yılında yaklaşık %50 artış ile 18.258 ton ve 2007’de de %24,22 artarak 22.681 ton olmuştur. 2009 yılından itibaren Türkiye Avrupa Birliği 98/8 EC biyosidal ürün yönetmeliğine uyum çalışmalarına başlamış olup, ülkemizde satışına ve ruhsatlanmasına izin verilecek aktif maddeleri Avrupa Birliği’ne paralel olarak kontrol altında tutmaktadır. Bununla beraber, ülkemizde artan direnç sorunu ve yanlış uygulamalar kullanılan ürünlerin gün geçtikçe etkisini yitirmesine neden olmaktadır. Bu nedenle yeni kombinasyonlar ve yeni formülasyonlar günümüzde azami önemi kazanmış olup, yeni aktif maddelerin ülkemize girişi de direnç giderme konusunda etkili olarak kullanılmalıdır.